...

2019 წლის 8 თებერვალს ათონის დრბაზში ნიკოლოზ ხომასურიძის მოკლემეტრაჟიანი ფილმის “დიდგორის” ჩვენება გაიმართა. საღამოს რეჟისორის გარდა სტუმრობდა ფილმის შემოქმედებითი ჯგუფი.

ჩვენება განსაკუთრებულ ატმოსფეროში შედგა: ფილმის ავტორმა და რეჟისორმა, მასში მონაწილე მსახიობებთან და შემოქმედებით ჯგუფთან ერთად გაიხსენა საინტერესო ისტორიები გადასაღები მოედნიდან, უპასუხა მაყურებლის კითხვებს, ისაუბრა სამომავლო გეგმებზე. უშუალოდ კინოჩვენება კი მისი თხრობის ფონზე წარიმართა.

ათონის დარბაზი გულშემატკივრობს და წარმატებებს უსურვებს ნიკოლოზ ხომასურიძეს და მის გუნდს ყოველი ეროვნული ხასიათის წამოწყებაში.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment
    Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
    Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.