...

წმ.იოსებ ისიქასტის სახელობის ტაძარი

წმ.იოსებ ისიქასტის სახელობის ტაძარი ჯვართამაღლების სატაძრო კომპლექსის ერთ-ერთი გამორჩეული ნაგებობაა. იგი მსოფლიოში, საერო სივრცეში, ღირსი

იხილეთ მეტი »
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.