...

ქრისტეშობის საღმრთო ლიტურგია ჯვართამაღლების სატაძრო კომპლექსში

კვირას, 7 იანვარს ქრისტეშობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ჯვართამაღლების სატაძრო კომპლექსში საღმრთო ლიტურგია 3 სხვადასხვა დროს აღევლინა.


ქადაგების ვიდეოჩანაწერი შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე: https://madliereba.ge/geo/vvid/შ-ო-ბ-ა-i-ქადაგება-07-01-2024

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.