კატეგორია: ტექნიკური ჯგუფი

დეკ 20
ტექნიკური ჯგუფის შესახებ

ჯვრის ამაღლების ტაძრის ტექნიკური ჯგუფი, როგორც სამრევლოს მისიონერული საქმიანობის…