...

კატეგორია: პოეზიის საღამო

დეკ 27
შეხვედრა მურმან ჯინორიასთან

2018 წლის 27 დეკემბერს ათონის დარბაზში მსახიობმა მურმან ჯინორიამ ნამდვილი დღესასწაული…

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.