...

წმინდა დიდმოწამე გიორგის ხატის მობრძანება

2021 წლის 15 ივლისს ჯვართამაღლების ტაძრის ხატთა კრებულს შეემატა წმინდა დიდმოწამე გიორგის საგანგებოდ დაწერილი ხატი, რომელსაც ლიტურგიის დაწყებამდე სამღვდელო დასი და სამრევლო საზეიმო პატივით მიეგება.  
ხატი დაბრძანებულია ჯვართამაღლების სატაძრო კომპლექსის მთავარ ტაძარში.

ვ ი დ ე ო

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.