...

წიგნი: “წმინდა იოსებ ისიქასტი – ცხოვრება და სწავლება”

ვატოპედის მონასტრის მიერ ქართულ ენაზე გამოიცა ბერ იოსებ ვატოპედელის წიგნი: “წმინდა იოსებ ისიქასტი – ცხოვრება და სწავლება”.
წიგნი ხელმისაწვდომია ჯვართამაღლების სატაძრო კომპლექსის წიგნის მაღაზიაში.
მისამართი: ზ.ფანასკერტელ-ციციშვილის 14 (ზემო ბახტრიონი, საბურთალო)
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.