...

ღირსი იოსებ ვატოპედელის ხატის შემობრძანება

2020 წელს 16-დან 17 სექტემბერზე გარდამავალი ღამისთევის საღმრთო ლიტურღიის დაწყებამდე, ლიტანიობით შემობრძანდა ჯვართამაღლების სატაძრო კომპლექსის, წმინდა იოსებ ისიქასტის სახელობის ტაძრისთვის საგანგებოდ დაწერილი ღირსი ათონელი მამის – იოსებ ვატოპედელის ხატი, რომელსაც ტაძრის სამღვდელო დასი და სამრევლო საზეიმო პატივით მიეგება.

ვ ი დ ე ო

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.