...

“სამართალი და რელიგია, მსგავსებები და განსხვავებები” – მოსწავლეების და სტუდენტების საჯარო შეხვედრა დეკანოზ თეოდორე გიგნაძესთან

13 ივნისს საინიციატივო ჯგუფის “უნივერსალური მომავალი” იდეით და “განათლების კერის” ორგანიზებით გაიმართა მოსწავლეების და სტუდენტების საჯარო შეხვედრა დეკანოზ თეოდორე გიგნაძესთან თემაზე “სამართალი და რელიგია, მსგავსებები და განსხვავებები”. შეხვედრაზე დასწრება თავისუფალი იყო.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.