...

მამა თეოდორეს და გიორგი დონაძის შეხვედრა

ათონის დარბაზის ორგანიზებით შედგა ჯვართამაღლების ტაძრის წინამძღვრის, დეკანოზ თეოდორე გიგნაძისა და ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის დირექტორის, გიორგი დონაძის შეხვედრა.- საუბრის თემა იყო

“ქართული მრავალხმიანი გალობისა და საღმრთო ლიტურგიის ურთიერთმიმართება”.

ვ ი დ ე ო

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.