...

ეპისკოპოს გერასიმე ელიელის სტუმრობა ჯვართამაღლების ტაძარში

ორშაბათს, 25 სექტემბერს ჯვართამაღლების სატაძრო კომპლექსს სტუმრობდა მღვდელმონაზონ სერაფიმ როუზის სულიერი შვილი, ფორტ ვორსის (აშშ) ეპისკოპოსი გერასიმე ელიელი.

ტაძრის მისიონერული ჯგუფის ინიციატივით, მრევლის წევრები მეუფე გერასიმეს შეხვდნენ და მათთვის საინტერესო კითხვები დაუსვეს, რომლებიც Შეეხებოდა მამა სერაფიმესა და სულიერი ცხოვრების პრაქტიკას.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.