...

დიდმარხვიწინა ტრადიციული საჯარო LIVE შეხვედრა

2022 წლის 5 მაისს, “ათონის დარბაზის” ორგანიზებით, შედგა დიდმარხვისწინა ტრადიციული საჯარო live შეხვედრა დეკანოზ თეოდორე გიგნაძესთან თემაზე: “დიდმარხვა – სულიერი ცხოვრების დაწყების და განახლების ასპარეზი”.

ჩართვის პირველი ნაწილი მამა თეოდორეს მონოლოგს დაეთმო, ხოლო მეორე ნაწილი – შემოსულ კითხვებზე პასუხის გაცემას.

ყველა მსურველისთვის იყო შესაძლებელი მათთვის საინტერესო კითხვების წინასწარ გამოგზავნა ტაძრის facebook გვერდებზე.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.