...

“განსხვავება ჭეშმარიტ და არაჯანსაღ ქრისტიანობას შორის”

თსუ-ს სტუდენტების ინიციატივით, სივრცე 037 ორგანიზებითა და წმინდა გრიგოლ ხანძთელის განათლების კერი მხარდაჭერით 1 დეკემბერს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მე-2 კორპუსში შედგა შეხვედრა დეკანოზ თეოდორე გიგნაძესთან, თემით
“განსხვავება ჭეშმარიტ და არაჯანსაღ ქრისტიანობას შორის”.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.