წიგნის "გულიდან გამომავალი სიტყვები" პრეზენტაცია

წმინდა იოსებ ისიქასტი – ცხოვრება და სწავლება

წიგნი "გულიდან გამომავალი სიტყვები"