...

თბილისში, ფანასკერტელის ქუჩაზე, ჯვართამაღლების ტაძრის ეზოში მდებარე “ათონის წმინდა მთის სახელობის სახალხო დარბაზში” , განახლდა საჯარო შეხვედრები სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებთან.

შეხვედრების ძირითადი თემატიკაა: რელიგია, თავისუფლება, ხელოვნების და კულტურის სხვადასხვა მიმართულებები, კერძოდ – მუსიკა, მხატვრობა, ლიტერატურა, კინემატოგრაფია, ისტორია, მეცნიერება და სხვა. შეხვედრების მცდელობაა საზოგადოებაში ინტერესის გაზრდა სულიერი და ადამიანური ღირებულებებისადმი, სასარგებლო და ობიექტური ცნობების მიწოდება ამა თუ იმ სფეროს ისტორიის, მნიშვნელობის, დადებითი და უარყოფითი მხარეების შესახებ.

ვფიქრობთ, დაინტერესებული პირებისთვის (როგორც ახალგაზრდა, ისე ყველა ასაკის ადამიანისთვის) სასარგებლო იქნება გამოცდილ ადამიანებთან უშუალო შეხება.

ასევე, სურვილის შემთხევაში, შესაძლებელია დარბაზი დავუთმოთ რომელიმე პიროვნებას, რათა მოაწყოს თავისი პერსონალური გამოფენა, საღამო ან სხვა ამდაგვარი ღონისძიება (იხ. დაწვრილებით).

შეხვედრების დრო, თარიღი და სხვა ინფორმაცია იხილეთ საიტზე. დასწრება თავისუფალია.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.