...

ჯვართამაღლების ტაძრის სტიქაროსნების კრება

2021 წლის 7 მარტს, გაიმართა ჯვართამაღლების ტაძრის სტიქაროსნების კრება.
შეხვედრაზე განხილული იყო წმიდა დიდმარხვის განმავლობაში (აღდგომის დღესასწაულამდე) აღსასრულებელი საღვთისმსახურო და მასთან დაკავშირებული სხვა საორგანიზაციო საკითხები
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.