...

წმ.პორფირი კავსოკალიველის სულიერი შვილის- ბერ პატაპიოსის სტუმრობა

პარასკევს, 17 თებერვალს, ჯვართამაღლების სატაძრო კომპლექსში სტუმრად იმყოფებოდნენ წმ.პორფირი კავსოკალიველის სულიერი შვილი, ღვთისმეტყველების დოქტორი, ბიზანტიური ხელოვნების მაგისტრი, ბერი პატაპიოს კავსოკალიველი (ათონის წმიდა მთა) და თეოლოგიის დოქტორანტი გაბრიელ ვიქტორ ბაკლეა (რუმინეთი).

ტაძრის მისიონერული ჯგუფის ინიციატივით, მრევლის წევრები შეხვდნენ მამა პატაპიოსსა და ბატონ გაბრიელს. სტუმრებმა უპასუხეს შეკითხვებს, რომლებიც შეეხებოდა წმ.პორფირი კავსოკალიველსა და სულიერი ცხოვრების პრაქტიკას.

ფ ო ტ ო

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.