...

წმინდა ნინოს სახელობის ტაძარი

Კომპლექსის რიგით მე-2 ტაძარია წმ.ნინოს სახელობის ბაზილიკა. ბაზილიკის მშენებლობა 2011 წელს დაიწყო, ხოლო იკურთხა 2015 წლის 10 თებერვალს მიტროპოლიტ იაკობის (იაკობიშვილი) მიერ. 

 

ტაძრის თემატიკა და მხატვრობა სრულიად მიეძღვნება საქართველოსთან დაკავშირებულ წმინდანებს.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.