...

წმინდა წმინდა პირველმოწამე, მოციქულთასწორი თეკლას ხატის შემობრძანება

2020 წლის 15 ნოემბერს, წირვის დაწყებამდე ლიტანიობით შემობრძანდა ჯვართამაღლების ტაძრისთვის საგანგებოდ დაწერილი წმინდა პირველმოწამე, მოციქულთასწორი თეკლას ხატი, რომელსაც სამღვდელო დასი და მრევლი საზეიმო პატივით მიეგება.
ხატი დაბრძანებულია ჯვართამაღლების სატაძრო კომპლექსის მთავარ ტაძარში. 

ვ ი დ ე ო

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.