...

წმინდა დანიელ კატუნაკელის ხატის შემობრძანება

2021 წლის პირველი იანვრის ღამისთევის საღმრთო ლიტურგიის დაწყებამდე ლიტანიობით შემობრძანდა, ჯვართამაღლების სატაძრო კომპლექსში არსებული, წმინდა იოსებ ისიქასტის სახელობის ტაძრისთვის საგანგებოდ დაწერილი, ღირსი ათონელი მამის – წმინდა დანიელ კატუნაკელის ხატი, რომელსაც სამღვდელო დასი და მრევლი საზეიმო პატივით მიეგება.
ხატი დაბრძანებულია ჯვართამაღლების სატაძრო კომპლექსის იოსებ ისიქასტის სახელობის ტაძარში. 

ვ ი დ ე ო

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.