...

წმინდა გაბრიელ ქიქოძის ხატის შემობრძანება

2021  წლის 7 თებერვალს, წმინდა გაბრიელ ქიქოძის ხსენების დღესთან დაკავშირებით, საღმრთო ლიტურგიის დაწყებამდე ლიტანიობით შემობრძანდა ჯვართამაღლების ტაძრისთვის დაწერილი ხატი, რომელსაც სამღვდელო დასი და მრევლი საზეიმო პატივით მიეგება.
ხატი დაბრძანებულია ჯვართამაღლების სატაძრო კომპლექსის მთავარ ტაძარში. 

ვ ი დ ე ო

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.