...

წმინდა ანტონი დიდის ხატის შემობრძანება

2021 წლის 31 იანვარი განსაკუთრებული იყო ტაძრის სამრევლოსთვის: ჯვართამაღლების ხატთა კრებულს შეემატა წმინდა ანტონი დიდის ხატი, რომელსაც სამღვდელო დასი და მრევლი საზეიმო პატივით მიეგება.
ხატი დაბრძანებულია ჯვართამაღლების სატაძრო კომპლექსის მთავარ ტაძარში. 

ვ ი დ ე ო

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.