...

სიახლეები

ღმრთისმშობლის სარტყელის მოსალოცად ჯვართამაღლების სატაძრო კომპლექსის სამრევლოს ახალგაზრდები კვიპროსზე

2024 წლის 9-12 თებერვალს ჯვართამაღლების სატაძრო კომპლექსის სამრევლოს 180-მდე ახალგაზრდა...

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.