მსახურები

ჯვართამაღლების სატაძრო კომპლექსის მსახურთა უმრავლესობა ახალგაზრდობას წარმოადგენს და მათი რაოდენობა 70-ს სცდება.

მსახურთა მთავარი ჯგუფებია: სტიქაროსნები, “თეთრჟილეტიანები”, დიასახლისები, მედავითნეები და მგალობლები. მსახურთა არსებობა გამომდინარეობს სატაძრო კომპლექსის ინტენსიური ევქარისტიული ცხოვრებიდან, რის ორგანიზებულობასაც, თავის მხრივ, სწორედ ზემოხსენებული ჯგუფები უზრუნველყოფენ.

 

სიახლეები

სტიქაროსნები

ჯვართამაღლების სამრევლო ინტენსიური ევქარისტიული ცხოვრებით გამოირჩევა. ყოველდღიური საღმრთო ლიტურგიები მღვდელმსახურების...

უახლოესი ფოტოები

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

წმ.იოსებ ისიქასტის წმინდა ნაწილის შემობრძანება ჯვართამაღლების ტაძარში

აღდგომა ქრისტესი

პარაკლისი ხატთან დედა სიმდაბლისა

დედა სიმდაბლისა

ხატის დედა სიმდაბლისა შემობრძანება

ბერ იოსებ ვატოპედელის საფლავის გახსნის მსახურება

თეთრჟილეტიანები

წმ.იოსებ ისიქასტის სახელობის ტაძარი

წმინდა იოსებ ისიქასტის სახელობის ტაძარი

საორგანიზაციო ჯგუფი

ტექნიკური ჯგუფი

მშენებლები

მთარგმნელობითი ჯგუფი

ჯვართამაღლების ტაძარი

სამრევლოს ახალგაზრდები

პარაკლისი ხატთან დედა სიმდაბლისა