მსახურები

ჯვართამაღლების სატაძრო კომპლექსის მსახურთა უმრავლესობა ახალგაზრდობას წარმოადგენს და მათი რაოდენობა 70-ს სცდება.

მსახურთა მთავარი ჯგუფებია: სტიქაროსნები, “თეთრჟილეტიანები”, დიასახლისები, მედავითნეები და მგალობლები. მსახურთა არსებობა გამომდინარეობს სატაძრო კომპლექსის ინტენსიური ევქარისტიული ცხოვრებიდან, რის ორგანიზებულობასაც, თავის მხრივ, სწორედ ზემოხსენებული ჯგუფები უზრუნველყოფენ.

 

სიახლეები

სტიქაროსნები

ჯვართამაღლების სამრევლო ინტენსიური ევქარისტიული ცხოვრებით გამოირჩევა. ყოველდღიური საღმრთო ლიტურგიები მღვდელმსახურების...