...

დიდმარხვა

ჯვართამაღლების ტაძარში უკვე წლებია, რაც აღდგომის მარხვის სადაგ დღეებში ყოველდღიურად აღევლინება პირველშეწირულის ლიტურგია.

 

აღსანიშნავია, რომ სადაგი დღეების მსახურებებისთვის სპეციალურად სასულიერო პირებისა და სტიქაროსნებისთვის მუქი იისფერი შესამოსლები შეიკერა; ასევე შეიცვალა საკურთხევლის წმინდა ტრაპეზის და სხვა საღმრთისმსახურო ატრიბუტების ფერი.

აღდგომა ქრისტესი | 2022

2022 წლის 24 აპრილს ჯვართამაღლების ტაძარში აღდგომის ღამისთევის სადღესასწაულო საღმრთო...

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.