...

Კომპლექსის რიგით მე-7 ტაძარია წმინდა მოწამეების, შალვა და ელიზბარ ქსნის ერისთავებისა და წმ.ბიძინა ჩოლოყაშვილის სახელობის ბაზილიკა, რომელიც 2023 წლის 13 თებერვალს იკურთხა. ტაძარი მდებარეობს უნივერსალური განათლების სივრცე “ბახტრიონის”, მესამე სართულზე. Შემთხვევითი არ არის, რომ ტაძარი ბახტრიონელი მოწამეების სახელს ატარებს – მას ეს სიმბოლური სახელწოდება სწორედ კომპლექსის ტერიტორიული მდებარეობიდან გამომდინარე აქვს.  

 

მოწამეთა ტაძარი პატრიარქის კურთხევით 2023 წლის 13 თებერვალს იკურთხა ამბა ალავერდელი მიტროპოლიტი დავითის (მახარაძე) მიერ.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.