კეთილგონიერი (ჯვარცმული) ავაზაკის ხატის მობრძანება

2021 წლის 14 მარტს, ჯვართამაღლების ხატთა კრებულს შეემატა კეთილგონიერი (ჯვარცმული) ავაზაკის საგანგებოდ დაწერილი ხატი, რომელსაც სამღვდელო დასი და მრევლი საზეიმო პატივით მიეგება.

ხატი დაბრძანებულია ჯვართამაღლების სატაძრო კომპლექსის მთავარ ტაძარში.