...

ინტერვიუ მესაპოტამოს მონასტრის (კვიპროსი) წინამძღვართან, არქიმანდრიტ პაისისთან – ციკლიდან “ღირსი იოსებ ისიქასტის სულიერი სკოლა და მემკვიდრეობა”

ჯვართამაღლების სატაძრო კომპლექსი წარმოგიდგენთ ინტერვიუთა ციკლს “ღირსი იოსებ ისიქასტის სულიერი სკოლა და მემკვიდრეობა” – პროექტს, რომელიც მომზადებულია “წმ. გრიგოლ ხანძთელის განათლების კერის” მიერ.

 

პროექტის მეექვსე სერიაში წარმოდგენილია ინტერვიუ მესაპოტამოს მონასტრის (კვიპროსი) წინამძღვართან, არქიმანდრიტ პაისისთან, რომელიც პასუხებს სცემს სულიერი ცხოვრების პრაქტიკასთან დაკავშირებულ კითხვებს.

 

პროექტის იდეის ავტორი და ხელმძღვანელი – თბილისის ჯვართამაღლების ტაძრის მღვდელი საბა თავაძე.

ვ ი დ ე ო

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.