...

ინტერვიუ მახერას მონასტრის წინამძღვართან, მეუფე ეპიფანესთან – ციკლიდან “ღირსი იოსებ ისიქასტის სულიერი სკოლა და მემკვიდრეობა”

ჯვართამაღლების ტაძარი წარმოგიდგენთ ინტერვიუთა ციკლს “ღირსი იოსებ ისიქასტის სულიერი სკოლა და მემკვიდრეობა” – პროექტს, რომელიც მომზადებულია “წმ. გრიგოლ ხანძთელის განათლების კერის” მიერ.
პროექტის მეოთხე სერიაში წარმოდგენილია ინტერვიუ მახერას მონასტრის (კვიპროსი) წინამძღვართან, ლიდრის ეპისკოპოს ეპიფანესთან, რომელიც პასუხებს სცემს სულიერი ცხოვრების პრაქტიკასთან დაკავშირებულ კითხვებს.
პროექტის იდეის ავტორი და ხელმძღვანელი – თბილისის ჯვართამაღლების ტაძრის მღვდელი საბა თავაძე.

ვ ი დ ე ო

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.