...

 ჯვართამაღლების ტაძარი წარმოგიდგენთ ინტერვიუთა ციკლს “ღირსი იოსებ ისიქასტის სულიერი სკოლა და მემკვიდრეობა” – პროექტს, რომელიც მომზადებულია “წმ. გრიგოლ ხანძთელის განათლების კერის” მიერ.

 

პროექტის მეხუთე სერიაში წარმოდგენილია ინტერვიუ არქიმანდრიტ ეფრემ ვატოპედელთან, რომელიც პასუხებს სცემს პრაქტიკულ სულიერ ცხოვრებასთან დაკავშირებულ კითხვებს.

 

 პროექტის იდეის ავტორი და ხელმძღვანელი – თბილისის ჯვართამაღლების ტაძრის მღვდელი საბა თავაძე.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.