...

დისტანციური შეხვედრა თსუ-ს იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებთან

2021 წლის 7 აპრილს “ათონის დარბაზის” ორგანიზებით შედგა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტების დისტანციური შეხვედრა დეკანოზ თეოდორე გიგნაძესთან. შეხვედრის თემა იყო
მორალი და ზნეობა საერო და საეკლესიო სამართალში.

ვ ი დ ე ო

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.