...

დეკანოზ თეოდორე გიგნაძის მარხვისწინა საჯარო ლაივ შეხვედრა

2021 წლის 26 ივნისს, “ათონის დარბაზის” ორგანიზებით, შედგა ტრადიციული, მარხვის წინა საჯარო live შეხვედრა დეკანოზ თეოდორე გიგნაძესთან. შეხვედრის თემა იყო:

იოსებ ისიქასტის სკოლა და მისი მემკვიდრეობა – არქიმანდრიტი ეფრემ ვატოპედელი.

 

ვ ი დ ე ო

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.