...

არქიმანდრიტ ეფრემ ვატოპედელის ჩამობრძანება საქართველოში

არქიმანდრიტი ეფრემ ვატოპედელი საქართველოში ჩამობრძანდა.
მამა ეფრემსა და მის მიერ ჩამობრძანებულ ღვთისმშობლის სასწაულმოქმედი ხატის ასლს “პარამითია”(მანუგეშებელი) აეროპორტში ჯვართამაღლების ტაძრის სამრევლოს ახალგაზრდობა მიეგება.
ხატი აეროპორტიდან მობრძანდა ჯვართამაღლების სატაძრო კომპლექსში. ტაძრის წინამძღვარმა, დეკანოზმა თეოდორე გიგნაძემ, პარაკლისი აღავლინა.
დღეიდან კი (15 სექტემბრიდან) ხატთან აღევლინება 24-საათიანი უწყვეტი მსახურება, ყოველდღიური ღამის ლიტურგიები 23:00 საათზე და პარაკლისები 19:30 საათზე. ▫️
21 სექტემბერს კი “პარამითია” ლიტანიობით გადაბრძანდება და დაივანებს მახათას მთაზე.

ფ ო ტ ო

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.