...

არქიმანდრიტ ეფრემ ვატოპედელის დისტანციური შეხვედრა საქართველოში მცხოვრებ შვილგარდაცვლილ ოჯახებთან

27 ივნისს ჯვართამაღლების ტაძრის ინიციატივითა და პორტალ “Pemptousia”-ს მხარდაჭერით გაიმართა არქიმანდრიტ ეფრემ ვატოპედელის დისტანციური შეხვედრა საქართველოში მცხოვრებ შვილგარდაცვლილ ოჯახებთან.

შეხვედრის ჩანაწერი (პირდაპირი ტრანსლაცია) შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე: https://www.facebook.com/JvartamaghlebaChurch/videos/607065917494584

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.