...

არქიმანდრიტ ეფრემ ვატოპედელის მიერ აღვლენილი ლიტურგია ჯვართამაღლების ტაძარში

კვირას, 18 სექტემბერს, საღმრთო ლიტურგია ჯვართამაღლების ტაძარში აღავლინა არქიმანდრიტმა ეფრემ ვატოპედელმა ტაძრის წინამძღვარ, დეკანოზ თეოდორე გიგნაძესთან და თანამწირველ სასულიერო პირებთან ერთად.
მამა ეფრემმა საგანგებოდ ჯვრის ამაღლების ტაძრის სამრევლოსთვის ათონის მთიდან საჩუქრად ჩამოაბრძანა ცხოველმყოფელი ჯვრის წმინდა ნაწილი.

ფ ო ტ ო

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.